Site realizat cu finantare in cadrul POSCCE 2007-2013, proiect: IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR SI SERVICIILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA - COD SMIS - 43833

Restructura obligatiilor fiscale in 2020


Act normativ: Ordonanta de urgenta nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative

Publicare: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29 mai 2020

Principalele prevederi

I. in domeniul restructurarii obligatiilor fiscale conform OG 6/2019

a. Noul termen de scadenta a obligatiilor fiscale care pot fi restructurate este 31 martie 2020, fata de vechea reglemnetare care prevedea restructurarea numai a obligatiilor cu scadenta la 31.12.2018.

Potrivit noii modificari a OG 6/2019, debitorii isi pot restructura obligatiile fiscale restante la data de 31 martie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.

b. Pot fi restructurate si obligatiile stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data de 21.03.2020 si data de 31 martie 2020 inclusiv.

c. Restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 aprilie 2020  pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala

d. Noul termen de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare este 30.09.2020, fata de termenul anterior de 31 iulie 2020. Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare,  are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august -31 octombrie 2019, precum si in perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.

e. Cei care doresc anularea partiala a obligatiilro principale, nu mai trebuie sa achite procent din totalul obligatiilor datorate, ci procent din obligatiile principale datorate, scazand astfel sarcina fiscala.

Astfel, in cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, debitorul trebuie sa achite si 5% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata, iar in cazul debitorilor care au inclusa in planul de restructurare si masura de anulare a unui cuantum cuprins intre 40% si 50% inclusiv din totalul obligatiilor bugetare principale, debitorul trebuie sa achite si 15% din cuantumul obligatiilor bugetare principale care fac obiectul inlesnirii la plata.

f. termenul de depunere a cererii de restructurare se prelungeste la 15 decembrie 2020, in loc de 30 octombrie 2020 (termenul anterior)

g. stabileste cateva masuri tranzitorii, dupa cum urmeaza:

- Debitorii care au depus notificari privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta , adica 29 mai 2020 pot depune cererea de restructurare pana la data de 15 decembrie 2020. In acest caz, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscala in termen de cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe care il comunica debitorului.

- Pentru debitorii care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii sau debitorii pot opta prin cerere adresata organului fiscal competent, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31 martie 2020 si depunerea unei noi cereri pana la 15.12.2020.

II. Aduce cateva modificari Ordonantei de urgenta 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, dupa cum urmeaza:

Organul fiscal va putea sa calculeze obligatii fiscale accesorii pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu 21 martie 2020, dupa data de 25 iunie 2020!!! (termenul anterior era 15 iunie 2020)

Tot dupa data de 25 iunie 2020 se poate incepe executarea silita pentru recuperarea creantelor fiscale scadente incepand cu 21 martie, care reprezinta data intrarii in vigoare a OUG 29/2020.

III.  Prelungeste pana la 25 iunie 2020 modul de solutionare cu control ulterior a deconturilor cu sume negative de TVA (in vechea reglementare din OUG48/2020 privind unele masuri financiar- fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 319/16.04.2020, termenul era data de 15 iunie). Tot pana la aceasta data (25 iunie) se prelungeste si suspendarea mentinerii valabilitatii esalonarilor la plata chiar si in conditiile unor intarzieri la plata obligatiilor din graficele de esalonare.

 

Despre noi

    Societatea TOPHAM ACCOUNTANT & AUDIT 96 S.R.L.,  a fost infiintata in 1996 cu capital privat roman 100%, avand initial activitate de intermedieri in transport marfa si comert cu amanuntul. In 1999 societatea isi schimba actionariatul fiind preluata de doi tineri intrepri

Citeste mai mult