Site realizat cu finantare in cadrul POSCCE 2007-2013, proiect: IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR SI SERVICIILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA - COD SMIS - 43833

Pana la 16 august se depun raportarile semestriale de catre anumiti agenti economici. Aflati care sunt aceia


In conformitate cu prevederile acestui OMFP, operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri de peste 220.000 lei vor trebui sa depuna la unitatile teritoriale ale MFP pana cel tarziu la data de 16 august 2017, raportarile contabile la data de 30 iunie 2017.

Sunt identificati si agenti economici care nu vor avea obligatia sa depuna raportarile contabile, si anume:
agentii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2017;
agentii economici care s-au aflat in inactivitate temporara pe tot parcursul semestrului I al anului in curs;
agentii economici care s-au infiintat pe parcursul anului 2017;
agentii economici care se afla in curs de lichidare.

Raportarea contabila la 30 iunie 2017, in conformitate cu prevederile OMFP nr.895/ 2017 trebuie sa cuprinda:
– Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
– Contul de profit si pierdere (cod 20);
– Date informative (cod 30).
Raportarile contabile la 30 iunie 2017 se vor depune la registratura unitatilor teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic (un fisier PDF la care este atasat un fisier xml), sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.
Sau, se pot depune exclusiv online, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Aceste documente trebuie sa fie semnate de catre directorul economic,
contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, conform legii,sau de catre persoane fizice (experti contabili) sau juridice (firme de contabilitate), autorizate conform legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. A doua semnatura care nu poate lipsi de pe orice raportare financiara aferenta semestrului I este semnatura administratorului sau a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

In cazul in care raportarea contabila la 30 iunie 2017 nu se depune in termenul legal, Legea contabilitatii nr.82/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste urmatoarele amenzi, in functie de numarul de zile de intarziere:
– de la 300 la 1.000 lei daca perioada de intarziere este cuprinsa intre una si 15 zile lucratoare
– de la 1.000 la 3.000 lei daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare
– de la 1.500 la 4.500 lei daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile.

Sursa: ANAF

 

Despre noi

    Societatea TOPHAM ACCOUNTANT & AUDIT 96 S.R.L.,  a fost infiintata in 1996 cu capital privat roman 100%, avand initial activitate de intermedieri in transport marfa si comert cu amanuntul. In 1999 societatea isi schimba actionariatul fiind preluata de doi tineri intrepri

Citeste mai mult