Site realizat cu finantare in cadrul POSCCE 2007-2013, proiect: IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR SI SERVICIILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA - COD SMIS - 43833

Idemnizatii de sprijin pentru salariati dupa 01 iunie 2020


Act normativ: Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in ontextual situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative

Publicat: in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29 mai 2020

Principalele prevederi

I.  sume pentru decontarea unei parti din salariile angajatilor

1. Incepand cu 1 iunie 2020 se acorda pe o perioada de 3 luni sume pentru decontarea unei parti din salariile angajatilor. Angajatii  beneficiaza de o indemnizatie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut.

Conditii impuse salariatilor:

- au beneficiat de indemnizatia de somaj tehnic sau au avut contractele individuale de munca suspendate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii si nu au beneficiat de indemnizatia de somaj tehnic, in perioada starii de urgenta sau alerta
- au avut o durata a suspendarii a contractului individual de munca de minimum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta;
- au beneficiat fie de indemnizatiile prevazute de art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 (indemnizatia de somaj tehnic sau indemnizatia specifica altor profesionisti, sportivi, avocati, persoane care obtin venituri din drepturi de autor), fie de prevederile art. 53 din Codul Muncii (indemnizatie de minim 75% cu conditia sa se afle la dispozitia angajatorului).

Important:  Angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. Acesta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului.

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite prin acte ale autoritatilor competente opteaza fie pentru aplicarea prevederilor de mai sus (decontarea a 41.5% din salariul de baza brut), fie pentru aplicarea prevederilor referitoare la continuarea acordarii indemnizatiilor de somaj tehnic si dupa data de 31 mai 2020, pana la ridicarea restrictiilor.

2. Modul de decontare a indemnizatiilor  

Angajatorii suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor care beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si ulterior, incepand cu data de intai pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care beneficiaza de aceasta suma, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute mai sus se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, potrivit legii, a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Care sunt angajatorii ce nu beneficiaza de aceste sume:

- institutiile si autoritatile publice;
- angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

De retinut si faptul ca sumele de sprijin financiar pentru acoperirea partiala a salariilor angajatilor nu se cumuleaza cu subventiile care se acorda in cazul angajatilor pentru care angajatorii au incheiat cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte sau conventii in baza  Legiia nr. 76/2002.

II.  Stimulente pentru angajari de personal

1. Angajatorii care in perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta peste 50 de ani, ale caror  raporturile de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta si care  sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

2. Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane care au varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani, sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

3. Important! In ambele situatii prezentate mai sus angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni prevazut la pct 2.

Sumele prevazute se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul  Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Sumele  se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora acestia isi au sediul social. Procedura de acordare a acestor sume se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta

4. Prevederile de mai sus se aplica si in cazul incadrarii in munca a cetatenilor romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini aflate in derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

De retinut pentru angajatori este faptul ca daca inceteaza contractele individuale de munca ale salariatilor anterior termenelor prevazute mai sus sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda.

Cine nu beneficiaza de aceste stimulente financiare oferite de stat:

- institutiile si autoritatile publice
- angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului.

 

Despre noi

    Societatea TOPHAM ACCOUNTANT & AUDIT 96 S.R.L.,  a fost infiintata in 1996 cu capital privat roman 100%, avand initial activitate de intermedieri in transport marfa si comert cu amanuntul. In 1999 societatea isi schimba actionariatul fiind preluata de doi tineri intrepri

Citeste mai mult