Site realizat cu finantare in cadrul POSCCE 2007-2013, proiect: IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR SI SERVICIILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA - COD SMIS - 43833

Lansare proiect


Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale

 

COMUNICAT DE PRESA

LANSARE PROIECT „IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR SI

SERVICIILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA”

 

 

S.C. TOPHAM ACCOUNTANT&AUDIT 96 S.R.L. cu sediul in str. Maguricea, nr. 25, bl. 8J, sc. 2, et. 1, ap. 23 organizeaza lansarea proiectului „Imbunatatirea calitatii lucrarilor si serviciilor de consultanta financiara”.

Proiectul, derulat pe o perioada de 6 luni , in intervalul 05.05.2014 – 04.11.2014 beneficiaza de finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara III ”Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniu major de interventie 1 ”Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”, Operatiunea 1 ”Sprijinirea accesului la broadband si la servicii conexe”.

Proiectul asuma ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii IT la S.C. TOPHAM ACCOUNTANT&AUDIT 96 S.R.L., prin conectarea la internet utilizând conexiuni broadband si achizitia de echipamente IT specifice. Utilizând T.I.C. (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor) firma doreste conectarea la internet prin conexiuni broadband necesar pentru viteza superioara de comunicatii si pentru a raspunde cerintelor clientilor mult mai rapid si eficient.

Ca si obiective specifice ale proiectului sunt evidentiate imbunatatirea performantelor si calitatii serviciilor oferite prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, imbunatatirea conditiilor de munca prin achizitie de echipamente performante, cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband precum si prin consolidarea infrastructurii TIC, investitii in software, crearea unei retele de calculatoare, cresterea vizibilitatii beneficiarului prin realizarea unui website, cresterea performantei in activitate prin realizarea unei conexiuni broadband si implementarea unei solutii de semnatura electronica, eficientizarea activitatilor din companie prin reducerea timpului de raspuns la solicitarile clientilor imbunatatirea actului decizional si cresterea competivitatii managementului, cresterea rentabilitatii companiei si cresterea profitabilitatii companiei.

Ca urmare a implementarii proiectului de investitii se urmaresc transferul de know-how ca urmare a accesului la noi tehnologii, imbunatatirea calitatii serviciilor si lucrarilor executate, cresterea capacitatii de executie cu 30% in primul an dupa implementarea proiectului, cresterea cu 20 % a productivitatii muncii in primul an dupa implementarea proiectului si implicit, reduceea perioadei de executie a lucrarilor, acces la tehnologii performante, cresterea cu 25% a numarului de contacte.

 

Pentru orice informatii legate de proiect, ne puteti contacta la e-mail sorindanielb@hotmail.com sau persoana de contact Sorin Branciog.

 

Despre noi

    Societatea TOPHAM ACCOUNTANT & AUDIT 96 S.R.L.,  a fost infiintata in 1996 cu capital privat roman 100%, avand initial activitate de intermedieri in transport marfa si comert cu amanuntul. In 1999 societatea isi schimba actionariatul fiind preluata de doi tineri intrepri

Citeste mai mult