Site realizat cu finantare in cadrul POSCCE 2007-2013, proiect: IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR SI SERVICIILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA - COD SMIS - 43833

Finalizare proiect POSCCE " IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA"


S.C. TOPHAM ACCOUNTANT&AUDIT 96 S.R.L. cu sediul in str. Maguricea, nr. 25, bl. 8J, sc. 2, et. 1, ap. 23 anunta finalizarea in data de 04 noiembrie a proiectului „Imbunatatirea calitatii lucrarilor si serviciilor de consultanta financiara”.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 6 luni, in intervalul 05 mai 2014 – 04 noiembrie 2014 si a beneficiat de finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat, Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara III ”Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniu major de interventie 1 ”Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”, Operatiunea 1 ”Sprijinirea accesului la broadband si la servicii conexe”.

Proiectul a indeplinit ca obiectiv general dezvoltarea infrastructurii IT la S.C. TOPHAM ACCOUNTANT&AUDIT 96 S.R.L., prin conectarea la internet utilizând conexiuni broadband si achizitia de echipamente IT specifice. Utilizând T.I.C. (Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor) societatea a realizat conectarea la internet prin conexiuni broadband necesare pentru viteza superioara de comunicatii si pentru a raspunde cerintelor clientilor mult mai rapid si eficient.

Ca si obiective specifice ale proiectului au fost evidentiate imbunatatirea performantelor si calitatii serviciilor oferite prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, imbunatatirea conditiilor de munca prin achizitie de echipamente performante, cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC, investitii in software, crearea unei retele de calculatoare, cresterea vizibilitatii beneficiarului prin realizarea unui website, cresterea performantei in activitate prin realizarea unei conexiuni broadband si implementarea unei solutii de semnatura electronica, eficientizarea activitatilor din companie prin reducerea timpului de raspuns la solicitarile clientilor, imbunatatirea actului decizional si cresterea competivitatii managementului, cresterea rentabilitatii companiei si cresterea profitabilitatii societatii.

 

Ca urmare a implementarii proiectului de investitii s-a realizat transferul de know-how prin accesul la noi tehnologii, imbunatatirea calitatii serviciilor si lucrarilor executate.

Sustinerea proiectului va avea ca efect cresterea capacitatii de executie cu 30% in primul an dupa implementarea proiectului, cresterea cu 20 % a productivitatii muncii in primul an dupa implementarea proiectului si implicit, reducerea perioadei de executie a lucrarilor, acces la tehnologii performante, cresterea cu 25% a numarului de contacte.

 

Pentru orice informaþii legate de proiect, ne puteþi contacta la e-mail sorindanielb@hotmail.com sau persoana de contact Sorin Branciog.

 

Despre noi

    Societatea TOPHAM ACCOUNTANT & AUDIT 96 S.R.L.,  a fost infiintata in 1996 cu capital privat roman 100%, avand initial activitate de intermedieri in transport marfa si comert cu amanuntul. In 1999 societatea isi schimba actionariatul fiind preluata de doi tineri intrepri

Citeste mai mult