Site realizat cu finantare in cadrul POSCCE 2007-2013, proiect: IMBUNATATIREA CALITATII LUCRARILOR SI SERVICIILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA - COD SMIS - 43833

Elementele obligatorii pentru documentele justificative in 2016


Avand in vedere publicarea Ordinului 2634/2015 cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2016 si care abroga Ordinul 3512/2008, documentele justificative trebuie sa contina urmatoarele elemente:

  • denumirea documentului
  • denumirea/numele si sediul/adresa persoanei care intocmeste documentul
  • numarul si data intocmirii documentului
  • mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare, daca e cazul
  • continutul operatiunii si temeiul legal (atunci cand e necesar)
  • numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare.

Pe langa acestea trebuie sa se mentioneze si elementele prevazute de legislatia in domeniu cum ar fi forma juridica, CIF, CUI si capitalul social, dupa caz.

 

Exp.ctb. Sorin BRANCIOG

 

Despre noi

    Societatea TOPHAM ACCOUNTANT & AUDIT 96 S.R.L.,  a fost infiintata in 1996 cu capital privat roman 100%, avand initial activitate de intermedieri in transport marfa si comert cu amanuntul. In 1999 societatea isi schimba actionariatul fiind preluata de doi tineri intrepri

Citeste mai mult